Strona główna » Okruchy życia » Rodzaje elastycznych form pracy

Rodzaje elastycznych form pracy

Może się przydać, szczególnie mamom, wychowującym swoje maleństwa, które są pod silną presją pracodawcy aby powróciły do pracy. Praca a życie prywatnePrzedstawię podstawowe modele (naprawdę jest nieskończona liczba modeli) elastycznych form pracy. Zatem najbardziej popularne rozwiązania to:
Praca w niepełnym wymiarze czasu: Praca mniej niż 8 godzin, mniej godzin na dzień lub w całym tygodniu.
Elastyczny czas pracy: znany również jako elastycznego planowania. Ogólnie składa się z 2 części: a/podstawowe godziny pracy, które muszą być przepracowane przez pracowników i b/ elastyczne godziny pracy, w których pracownicy przychodzą wg własnego uznania i oceny sytuacji.
Rozliczenie roczne godzin pracy: godziny pracownicze są rozliczane w ciągu roku, a nie miesięcznie czy tygodniowo. Pracownicy muszą przepracować określoną liczbę godzin w roku, ale mają dużą swobodę kiedy pracują.
Skumulowane godziny pracy: pracownicy pracują w uzgodnionych godzinach (zazwyczaj dłużej) ale w mniejszej liczbie dni tygodnia np. system dyżurów 12 godzinnych.
Przesunięcie w godzinach: poszczególni pracownicy mają różne godziny pracy i przerw w tym samym miejscu pracy.
Współdzielenie pracy: pracownik wykonuje pracę przeznaczoną dla jednej osoby ale z kimś innym.
Praca zdalna: praca wykonywana poza zakładem pracy: praca w domu, w terenie i rozliczanie wirtualne.

Oczywiście można jeszcze zrobić różnego rodzaju modele mieszane.
Jak widzicie, jest trochę opcji. Przy odrobinie dobrej woli pracodawcy jest możliwe aby znaleźć wariant, który zaspokoi potrzeby zarówno pracowników jak i biznesowe cele pracodawcy.

Rekompensata.pl

Jesteśmy profesjonalnymi agentami ubezpieczeniowymi. Przy nas ubezpieczenia służą Tobie, a każda wydana złotówka zwraca się podwójnie ... czytaj dalej