Strona główna » Rynek Ubezpieczeń » Nowe stawki kar za brak OC pojazdu na 2016r

Nowe stawki kar za brak OC pojazdu na 2016r

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił wzrost kar za brak OC od początku 2016 roku. Właściciel samochodu osobowego bez obowiązkowego ubezpieczenia będzie musiał liczyć się z karą w wysokości 3 700 złotych, a ciężarówki 5 550 złotych. Jest to zwyżka w stosunku do 2015r o około 5%.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każdy pojazd mechaniczny musi posiadać polisę OC. Jej brak w razie wypadku oznacza pełną odpowiedzialność finansową sprawcy za wyrządzone szkody. Nieubezpieczenie samochodu czy motocykla może się jednak skończyć sporym wydatkiem, nawet jeśli pojazd nie opuszcza garażu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udoskonala swoje narzędzia do wyszukiwania osób, które nie wykupiły OC. Ich działanie polega na porównywaniu raportów urzędów zajmujących się rejestracją pojazdów z danymi nadsyłanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
Trzeba pamiętać, że brak OC może zostać wykryty również przez policjanta - choćby podczas rutynowej kontroli. Czeka nas dotkliwa kara finansowa.

Dodać też należy, że zapłata w/w kary nie zwalania posidacza pojazdu z obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC tego pojazdu, co może się wiązać niekiedy też ze sporym wydatkiem, bo zazwyczaj w tej sprawie są spore zaległości.

Rekompensata.pl

Jesteśmy profesjonalnymi agentami ubezpieczeniowymi. Przy nas ubezpieczenia służą Tobie, a każda wydana złotówka zwraca się podwójnie ... czytaj dalej