Strona główna » Ubezpieczenia » Ubezpieczenie biura rachunkowego

Ubezpieczenie biura rachunkowego

W przypadku biur rachunkowych mamy zbieg kilku rodzaju odpowiedzialności i rodzajów wykonywanych czynności. Wbrew pozorom wiele biur rachunkowych ma spore luki w ochronie ubezpieczeniowej. Dla naszego przykładu weźmy popularny przykład biura rachunkowego prowadzącego ewidencje księgowe w tym księgi handlowe, dokumentację pracowniczą, przygotowującego zeznania i deklaracje podatkowe, ZUS, itp, zatrudniającego 2 osoby na umowę o pracę.

Z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia?
1. wobec ZUS
- nieterminowe złożenie dokumentacji, brak dokumentacji,
- błędy w dokumentacji,
2. wobec US
- nieterminowe złożenie dokumentacji,
- błędy w dokumentacji,
3. wobec klienta i jego pracowników:
- niewłaściwe prowadzenie kadr i płac,
- niewłaściwa interpretacja przepisów,
- zagubienie dokumentów, utrata danych,
- wyciek danych, informacji, naruszenie praw
4. wobec pozostałego otoczenia - jak każdy przedsiębiorca z tytułu prowadzenia działalności
5. wobec własnych pracowników

Na to wszystko większość biur dysponuje polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC na sumę 10.000 EURO z rozszerzeniem o szkody związane z wykonywaniem innych czynności księgowych nie objętych ubezpieczeniem obowiązkowym, zazwyczaj też na podobną sumę.
Roszczenia ze strony US, ZUS i KRUS są względnie dobrze chronione do kwoty sumy ubezpieczenia (dość niska). To już ochrona względem dokumentacji, informacji, naruszenia praw, prowadzenia działalności w zasadzie w większości przypadków nie istnieje. Ponadto wydaje mi się, że suma 10.000 EURO nie jest zbyt duża, a w przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych podobna suma (najczęściej 50.000zł) też wydaje się być niska. Brakuje ubezpieczeń względem własności intelektualnej, naruszenia praw klienta czy pracownika klienta, utraty dokumentów czy kosztów ich odtworzenia, czy prostego ubezpieczenia deliktowego.

Dobrym rozwiązaniem jest zakup polis, które pokrywają w/w ryzyka u osoby, która ma rozeznanie w niuansach ryzyk biur rachunkowych

zgłoszenie rozmowy

# DNA DZIAŁALNOŚCI
Pragniemy abyś korzystając z naszej pracy stawał się lepszą osobą, bardziej szczęśliwą, pełną nadziei i radości.
"Dawanie ludziom tego, czego chcą, jest fundamentalnie złe i prowadzi do klęski. Ludzie nie wiedzą, czego chcą.
Dajcie im coś lepszego!"
A.Blikle

# MISJA FIRMY
"Pomagamy aby Twoje życie stawało się lepsze - solidne ubezpieczenia a nie kolorowe bajeczki".
Budujemy ubezpieczenia rozmawiając o Twoich problemach - tak powstają prawdziwe ubezpieczenia.
Ubezpieczamy profesjonalnie i z doświadczeniem od ponad 20 lat.
Szukasz solidnych ubezpieczeń? - zadzwoń , zapytaj, umówmy się.