Strona główna » Ubezpieczenia » Ubezpieczenie lekarza

Ubezpieczenie lekarza

Przedstawiamy przykład ubezpieczenia lekarza, pracującego na co dzień w szpitalu w oparciu o umowę o pracę, ponadto prowadzącego prywatną praktykę w domu, oraz przyjmującego w przychodni na swoją firmę - taki polski standard. Dla uproszczenia nie rozwijam tematu jakie są rodzaje odpowiedzialności cywilnej, bo dla samego przykładu ma to mniejsze znaczenie.
Z jakimi zagrożeniami mamy do czynienia:
1. praca w szpitalu
- zagrożenie odpowiedzialnością z tytułu OC - małe,
- zagrożenie chorobami zakaźnymi - duża ekspozycja,
- naruszenie praw pacjenta - duża ekspozycja,
2. praktyka domowa
- zagrożenie odpowiedzialnością z tytułu OC - duża ekspozycja,
- zagrożenie chorobami zakaźnymi - małe,
- naruszenie praw pacjenta - średnia ekspozycja
3. praktyka w przychodni
- zagrożenie odpowiedzialnością z tytułu OC - średnie,
- zagrożenie chorobami zakaźnymi - małe,
- naruszenie praw pacjenta - średnia ekspozycja.

Większość lekarzy w takim układzie ryzyk dysponuje polisą ubezpieczenia obowiązkowego OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza. Polisa ta chroni od błędów w sztuce lekarskiej, no i jest obowiązkowa - trzeba kupić. Polisa ta niestety ma bardzo wąski zakres ochrony, związany wyłącznie z bezpośrednimi czynnościami leczenia, ponadto ubezpieczyciel często (można to wykupić) ma prawo do regresu wskutek rażącego niedbalstwa ... Dodam jeszcze, że lekarze zazwyczaj dysponują jeszcze polisą na życie, która w tym układzie nie zmienia znacząco obrazu sytuacji.

Gdzie lekarz nie ma ochrony?
- przyjmując w domu, poza szkodami związanymi wyłącznie z błędem w sztuce lekarskiej,
- w przychodni, poza szkodami związanymi wyłącznie z błędem w sztuce lekarskiej,
- nie jest chroniony od chorób zakaźnych,
- nie posiada zabezpieczenia kosztów obrony sądowej a roszczenie może pojawić się w każdej chwili czy z tytułu naruszenia praw pacjenta, czy z tytułu błędu w sztuce ....
- lekarz nie dysponuje żadnym zabezpieczeniem na wypadek czasowej niezdolności do wykonywania świadczeń lekarskich.

Dobrym rozwiązaniem jest zakup polis, które pokrywają w/w ryzyka u osoby, która ma rozeznanie w niuansach ryzyk medycznych zgłoszenie rozmowy

# DNA DZIAŁALNOŚCI
Pragniemy abyś korzystając z naszej pracy stawał się lepszą osobą, bardziej szczęśliwą, pełną nadziei i radości.
"Dawanie ludziom tego, czego chcą, jest fundamentalnie złe i prowadzi do klęski. Ludzie nie wiedzą, czego chcą.
Dajcie im coś lepszego!"
A.Blikle

# MISJA FIRMY
"Pomagamy aby Twoje życie stawało się lepsze - solidne ubezpieczenia a nie kolorowe bajeczki".
Budujemy ubezpieczenia rozmawiając o Twoich problemach - tak powstają prawdziwe ubezpieczenia.
Ubezpieczamy profesjonalnie i z doświadczeniem od ponad 20 lat.
Szukasz solidnych ubezpieczeń? - zadzwoń , zapytaj, umówmy się.