Strona główna » Prewencja

Sukcesja w firmie

Jednym z elementów bezpieczeństwa firmy jest sukcesja . Bardzo często pomijany element w małych i średnich firmach jest kluczową sprawą, jezeli chodzi o płunne funkcjonowanie firmy.
I nie chodzi tutaj o sytuację, gdy coś się stanie z właścicielem firmy.

Tajemnica przedsiębiorstwa - czy chroniona?

Wiele przedsiębiorstw posiada swoje tajemnice. Są to klienci, dostawcy, kooperanci, ceny, stosowana technologia, przepisy, procedury, składy itp. Są to czynniki, które mają wpływ duży a czasami ogromny na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jego sukces rynkowy. Jednak czy są one właściwie w sensie prawnym chronione?

Zarządzanie kryzysowe

Wykonując swoje czynności zawodowe, często w oparciu o własną działalność powinieneś w swojej aktywności przewidzieć zdarzenia o charakterze nieprzewidzianym, losowym. Nie chodzi tutaj o straszenie lecz o racjonalną prewencję, o to że może się wydarzyć coś nieprzewidzianego.

Rekompensata.pl

Jesteśmy profesjonalnymi agentami ubezpieczeniowymi. Przy nas ubezpieczenia służą Tobie, a każda wydana złotówka zwraca się podwójnie ... czytaj dalej